Finnish Linux User Group FLUG ry
Suomen Linux-käyttäjien yhdistys

Jäsenyys Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivämäärä: 23.05.2013

1. Rekisterinpitäjä

Finnish Linux User Group FLUG ry

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 100, FI-00012 FUJITSU, FINLAND
Sähköposti: hallitus at flug.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sähköposti: jasenrekisteri at flug.fi

3. Rekisterin nimi

Finnish Linux User Group FLUG ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriä pidetään yhdistyslain 11. pykälän vaatimana sekä jäsenasioiden hoitoon, jäsenmaksujen perintään ja jäsenpostituksia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: etunimet, puhuttelunimi, sukunimi, puhelinnumero, kotipaikka, osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköposti), jäseneltä laskutetut laskut ja laskuihin liittyvät suoritukset. Puhelinnumero on vapaaehtoinen.

Osoitetiedoista on mahdollista tallettaa erikseen postiosoite ja laskutusosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot saadaan jäsenten itsensä ilmoittamina liittymisen yhteydessä liittymislomakkeella. Myöhemmin tietoja päivitetään asianosaisen pyynnöstä. Asianosaiselle kerrotaan hänestä talletetut tiedot hänen niitä pyytäessä.

Tiedot tallennetaan jäsenrekisteriin heti jäseneksi haluavan täytettyä liittymislomakkeen ja poistetaan kun henkilö eroaa tai hänet erotetaan yhdistyksestä. Jäsenrekisterin varmuuskopioista tiedot poistetaan vain sitä erikseen pyydettäessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisteristä voivat tarkistaa tietoja Finnish Linux User Group FLUG ry:n hallituksen jäsenet sekä rekisteriasioista vastaava henkilö.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on tallennettu rekisteriasioista vastaavan henkilön hallinnassa olevalle tietokoneelle. Tietokoneen käyttö vaatii käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Jäsenrekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopio ulkoiselle tallennusvälineelle, jonka turvallisesta säilytyksestä huolehtii rekisteriasioista vastaava henkilö.